Zadania domowe na 18 grudnia – kl. II

Religia:  Katecheza nr 11 – str. 31-34

Uzupełnić ćwiczenia, str. 32-33

Nauczyć się kolędy na szkolny koncert kolęd: „Dzisiaj w Betlejem” – na pamięć 2 zwrotki – podaję link: https://www.youtube.com/watch?v=DQs3zpuUtQQ

W sobotę proszę przyjść ubraym na biało-granatowo.

Język polski:  podręcznik, str. 134-147
Nauczyć się czytać str. 134-135..
Uzupełnić ćwiczenie 1 ze str. 136 oraz 8 i 9, str. 141-142.