Praca domowa. 11/12/2021

1.Historia Polski -stan wojenny.
-napisz (do 10 zdań), na temat stanu wojennego, wprowadzonego 13 grudnia 1981 r., w Polsce – można skorzystać z internetu lub z innych źródeł.

2.Język polski.
-Napisać życzenia świąteczne, do odczytania na lekcji. Materiał pomocniczy, w książce, str. 65.