Zadanie domowe na 11 grudnia

Język polski
 
1. Gramatyka – ćwiczenia: 1 str. 16,  3 str. 19, 4 str. 20
2. Powtórz deklinację rzeczownika. W następną sobotę będzie kolejna kartkówka (proszę powtórzyć mianownik, celownik i wołacz – będziecie rozpoznawać te przypadki w tekście).
Możecie też przejrzeć sobie informacje o deklinacji w języku polskim na stronach:
https://polszczyzna.pl/przypadki-w-jezyku-polskim/ 
oraz
https://www.edziecko.pl/Junior/7,160035,25113953,przypadki-funkcje-nazwy-odmiana-jak-je-zapamietac.html
 

3. Przeczytaj materiał na temat pór roku i nazw miesięcy zimowych na stronie 74-75 podręcznika. 
 
 
Geografia
 
Przypomnij sobie i zapisz nazwy krajów sąsiadujących z Polską. Napisz jak nazywa się stolica danego kraju, jaka jest jego liczba ludności, jak nazywamy mieszkańców tych krajów, w jakim języku mówi się w tych krajach i do jakiej grupy językowej należy ten język. Naucz się rozpoznawać sąsiadów Polski na mapie.
Przykład:
Poland – Polska (stolica: Warszawa, 38 mln., Polacy, po polsku, język słowiański)
 
Religia
 
1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysują ją i opisz w kilku zdaniach.
2. Ćwiczymy kolędę “Pójdźmy wszyscy do stajenki”
https://www.youtube.com/watch?v=hSAfen6osA4