Praca domowa 04/12/2021

PRACA DOMOWA

1.Historia.
-uzupełnić druk przesłany w załączeniu. Daty do polecenia 4 proszę odszukać w internecie i nauczyć się ich na pamięć.

2.Język polski.
-wykonać ćwiczenia:I, II, III/ strony: 57-58, do czytanki: “Spotkanie z niewidomą koleżanką”, strony: 56-57.