Zadanie domowe na 4 grudnia

Religia

1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w kilku zdaniach. 
2.Wykonaj zadania 1 i 3 s. 132.
3. Z pierwszym dniem Adwentu zacznij wypełniać swój Adwentowy woreczek na dobre uczynki. 
4. Ćwicz śpiew pieśni adwentowych: 
“Pan blisko jest” (kanon z Taize)
‘Archanioł Boży Gabriel”
https://www.youtube.com/watch?v=En22u3Eu44g
5. Powtarzamy Katechizm Szóstoklasisty
W miesiącu listopadzie uczniowie przypominali i utrwalali Warunki Sakramentu Pokuty i Osiem Błogosławieństw (uczniów, którzy jeszcze nie zaliczyli  prosze o nadrobienie zaległości), zaś w grudniu będziemy pracować nad Uczynkami MIłosierdzia Wobec Ciała i Duszy. 
 
Język polski
 
1. Gramatyka – ćwiczenia: 9  i 10 str. 16,  11 i 12 str. 17
2. Powtórz deklinację rzeczownika. W nastepna sobote bedzie kolejna kartkówka (tym razem skupimy się na rozpoznawaniu dopełniacza, celownika i biernika).

3. Przeczytaj “Ania prosi o wywiad” na stronie 50-51 podręcznika. Przeprowadź krótki wywiad (3 pytania) z dorosłym członkiem swojej rodziny (rodzicem, dziadkiem/babcią lub ciocią/wujkiem), pytając go o jego wspomnienia z dzieciństwa (np. o dom rodzinny, szkole, wakacje, różnice między dzieciństwem dziś a wtedy itp.). Zapisz wywiad (pytania i odpowiedzi) w zeszycie lub na kartce (będziemy je czytać w klasie).
 
 
Geografia
 
Napisz angielskie i polskie nazwy krajów europejskich, w których dominującym językiem są języki słowiańskie. Napisz jaka jest liczba ludności, jak nazywamy mieszkańców tych krajów i w jakim języku mówi się w tych krajach.
Przykład: Poland – Polska (38 mln., Polacy, po polsku)