Zadania domowe na 4 grudnia – kl. II

Religia:

Katecheza nr 9, str. 25-27
Narysuj swoją Rodzinę, str. 26.
Powtórz Dekalog.

Język polski:

Podręcznik, str 103-109
Nauczyć się czytać, str. 103-104.
Uzupełnić brakujące ćwiczenia
Wyćwiczyć pisownię wyrazów z ćw. 8, str. 108 (liczebniki porządkowe od 1-10).