Praca domowa 20/11/2021

PRACA DOMOWA

1.Historia.
Przygotować się do sprawdzianu. Materiał pomocniczy znajduje się w załączniku (Historia, powtórzenie). Proszę o utrwalanie dat, nazwisk, wydarzeń.

2.Język polski- “Anielka”.
Przeczytać jeden, z przesłanych przeze mnie w załączeniu rozdziałów, powieści Bolesława Prusa, “Anielka” i przygotować się do opowiedzenia przeczytanej treści na lekcji.
-rozdział 6 – Laura
-rozdział 7 – Gabrysia
-rozdział 8 – Monika
-rozdział 9 – Oliver
-rozdział 10 – Kaya
-rozdział 11 – Martyna

3.Język polski – gramatyka.
Wykonać ćwiczenia: 1-2/strona 45.