Zadanie domowe na 20 listopada

Religia

1.  Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w trzech zdaniach.
2. Wykonaj zadania 2 s.21 oraz zadanie domowe na s. 23. 
3. Naucz się 5 warunków dobrej spowiedzi. 
4. Ćwicz podejmowanie mądrych i dobrych decyzji. 

Język polski 

  1. Przygotuj się do kartkówki z przypadków (nazwy, pytania, identyfikacja przypadku)
  2. Wykonaj ćwiczenia: 8 s.13, 9 s .14, 8 s.15 (Gramatyka).

Historia 

Przypomnij sobie wiadomości z klasy na temat pierwszych dwóch królów elekcyjnych, Henryka Walezego i Stefana Batorego. Napisz trzy do pięciu zdań (w tym minimum jedno złożone) o tym, jak oceniasz działanie zasady wyboru króla przez szlachtę na przykładzie tych dwóch władców. Czy była ona korzystna dla Polski? Jakie były związane z nią ryzyka? Jakich mechanizmów mogłaby spróbować użyć szlachta, żeby zabezpieczyć siebie i kraj przed ryzykiem niekorzystnego wyboru króla? 

Geografia

Napisz angielskie i polskie nazwy krajów europejskich, w których dominującym językiem są języki romańskie. Napisz jaka jest liczba ludności, jak nazywamy mieszkańców tych krajów i w jakim języku mówi się w tych krajach.
Przykład: Poland – Polska (38 mln., Polacy, po polsku)