Zadania domowe na 20 listopada – kl. II

Religia:  Katecheza nr 8, str. 22-24.
Wykonać ćwiczenie ze str. 23 i narysować Kościół (na str. 24).
Uzupełniać na bieżąco tabelę na str. 113 – “Mój udział we Mszy św. niedzielnej”.


Język polski:  Podręcznik str 71-78
Nauczyć się czytać “Od gór do Bałtyku”, str. 71.
Wykonać ćwiczenia ze str. 75 – 78.
Wyćwiczyć pisownię 4 wyrazów z ćw. 3. str. 74.