Praca domowa 13/11/2021

PRACA DOMOWA

1.Język polski-gramatyka, str.:33-36:
-wykonać ćwiczenia: 5, 7(a lub b).

2.Język polski- literatura, str.: 38-43 :
-wykonać ćwiczenia: 1,2,3/str.42.

3.Historia, str.: 47- 51 (do tematu: “Autonomia Galicji”)
-wykonać ćwiczenia:1, 3, 4, 5/str. 55-56.
-ułożyć zdania z wyrazami ze słownika, str. 54 (autonomia, germanić, rusyfikacja, zniemczyć, mściciel).

4.Religia.
-wykonać ćwiczenie (scan w załączeniu).