Zadania domowe na 13 listopada – kl. V

Gramatyka – ćwiczenie 10 strona 53
Język Polski – Szukamy wiadomości o Józefie Piłsudskim, ( korzystamy z wiedzy Rodziców, Dziadków  lub internetu i robimy mały projekt o nim, jeśli możliwe to ze zdjęciem).
Z Historii i Geografii – będziemy kontynuować naszą mapę Polski tym razem jakie ciekawe zabytki historyczne są w pobliżu miejsc naszych przodków (miejsca zamieszkania Rodziców lub Dziadków) i jakie drzewa rosną na tych terenach.
Do szkoły przychodzimy ubrani w barwy narodowe Polski (biało-czerwono)