ZADANIE DOMOWE NA 13 LISTOPADA

Religia

1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w trzech zdaniach.
2. Naucz się Ośmiu Błogosławieństw (https://www.youtube.com/watch?v=vztEeDK0Its) i 5 warunków dobrej spowiedzi (terminy w katechizmie). 

Język polski 

  1. Ćwicz nazwy przypadków https://www.youtube.com/watch?v=ADKQ9jwslEc
  2. Wykonaj ćwiczenia: 4 s.9, 6 s .11, 7 s.12 (Gramatyka).
  3. Powtórz czytankę “Drzewo miłości” na str. 45 w podręczniku.

Historia 

  1. Powtórz wiadomości o szlachcie (https://www.youtube.com/watch?v=inbBp8KSr_Q) 
  2. Przygotuj się do obchodów Święta Niepodległości i wykonaj misję: https://niepodlegla.men.gov.pl/niepodlegla/mission10/

W sobotę przychodzimy do szkoły ubrani w barwy biało-czerwone. 

Geografia

  1. Wypisz w zeszycie lub na kartce angielskie i polskie nazwy czterech największych mórz i dwóch oceanów oblewających Europę.
  2. Napisz angielskie i polskie nazwy pięciu krajów nordyckich. Napisz jaka jest liczba ludności i w jakim języku mówi się w tych krajach.
    Przykład: Poland – Polska (38 mln., po polsku)