Zadania domowe na 13 listopada – kl. II

Religia:  Katecheza nr 7, str. 19 – 21.

Powtarzać Dekalog

Zrobić ćwiczenie ze str. 20

Język polski:  podręcznik, str 54 – 61

Nauczyć się czytać str. 54-55.
Wykonać ćwiczenia ze str.58 i 61.
Zapamiętać pisownię liczebników od 1 do 10, str. 59.