Praca domowa 06/11/2021

PRACA  DOMOWA

1.Język polski.

-wykonać ćwiczenia: 1, 2, 4a, 6a lub 6b/strona 23-26,

-przeczytać czytankę: „Dziennik Kingi” , strona: 28-30,

-przygotować się do dyskusji na temat: „Patriotyzm w polskich domach”.

2.Historia, „Emigracja po powstaniach”, str.: 38-43.

-wykonać ćwiczenia z historii: 1, 2, 3, 6, str.: 44-46.

3.Religia.

-nauczyć się czytać tekstu (scan w załączeniu),

-za dwa tygodnie (20/listopada), na pamięć, „Modlitwa do Ducha Świętego” (scan w załączeniu).