Zadanie domowe na 13 listopada

Religia:

Przeczytajcie jeszcze raz uważnie Ewangelie  o synie Marnotrawnym (str. 37-38) i wypiszcie nazwy uczuć (zarówno pozytywne jak i negatywne), które towarzyszyły młodszemu synowi, starszemu  i ojcu.  Patrz przykład : 

Młodszy syn

Starszy syn

Ojciec

Beztroski 

wierny

kochający

     
     
     

Jez. polski:

1). Ćw. 11, 12  I 13 str. 57-58. Następnie wybierz jeden wyraz z ćwiczenia 12 które najlepiej pasuje do Ciebie i napisz minimum 5-cio zdaniowe  opowiadanie nawiązujące do wybranego wyrazu. 

2). Dyktando: silny

 Właśnie

Sławny

mieszkać

Zesłany w głąb Rosji

Marszałek

Znalezisko

Dzisiaj

*** będzie opcja zdobycia ekstra puktow jeśli uczeń ułoży 3 zdania z dowolnie wybranymi wyrazami ***

3) Pamietajmy aby ubrać się w barwy narodowe w związku z obchodami Dnia 11 Listopada.