Zadania domowe na 6 listopada – kl. V

Zadanie na sobotę na 13 listopada:
Historia: Strona 38 wiadomości z rubryki “Zapamiętaj” 3 daty do zapamiętania
Język Polski/ Religia Napisać list według wzoru, który dzieci dostały na kartkach 
Czytanka strona 57 – Ignacy Paderewski
Dyktando w sobotę ze strony 47