Zadania domowe na 6 listopada – kl. II

Religia:  Uroczystość Wszystkich Świętych; Wspomnienie  wszystkich wiernych zmarłych.    Katecheza nr 6, str. 16-18

Uzupełnić ćwiczenie na str. 17.

Uczyć się już na pamięć Dziesięć Przykazań Bożych.
* Zadanie dla chętnych:  Wykonać dwie tablice z Przykazaniami Bożymi.


Język polski:  podręcznik, str 79 – 86
Nauczyć się czytać s. 79-80.
Uzupełnić zdania z ćwiczenia 2 ze str. 82;   uzupełnić str. 86;    zrobić ćwiczenie 4 i 5.