Praca domowa 30/10/2021

PRACA DOMOWA


 30/10/2021

1.Uzupełnić zaległe prace domowe.

2.Język polski.
-do czytanki: „Wybory najmilszej”, wykonać ćwiczenia: I, II, strona: 17.

4.Historia.
-napisać lub opowiedzieć ( 6 zdań) o różnicach i podobieństwach powstania listopadowego do powstania styczniowego, strona: 27-34 (temat jest już opracowany).

-zapamiętać daty wybuchu i zakończenia powstania styczniowego i listopadowego, strona 34.

5.Religia.
-nauczyć się opowiadać o życiu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa na podstawie tajemnic różańca (scan w załączeniu) . Nie czytać!