praca domowa 10/30/21

Religia:

Na pamięć: Wieczny Odpoczynek oraz poprzednio zadane modlitwy z tabelki str. 98 (modlitwy znajdują się na str. 96, 97)

J. polski:

czerwona książka: przeczytać jeden raz czytankę ze str. 15, dwz razy  str. 17

Nauczyć się nazywać litereki str. 16 na samej górze “Już znam…” DYKTANDO NA LEKCJI 

str. 16 przepisać do zeszytu sylaby znajdujące się nad ilustracją

ćwiczenie ustne: omówić ilustrację str. 16 Co robią dzieci? Co robi mama i tata, jak są ubrani? Co jest na tacy, którą trzyma mama? Co znajduje się na stoliku? Co robią dziewczynki, w co są ubrane (kolory)? Co znajduje się za dziewczynkami? Gdzie znajdują się dziewczynki? Co robi kotek? Jak myślisz, jaka to pora roku?

biała książka: uzupełnić str. 16, 17