Zadania domowe na 6 listopada

Religia:

Pomodlic sie za zmarłych. 

Jez. polski:

  • nauczyć się czytać czytanki “Ciekawe dlaczego zwierzęta zasypiają na zimę” ( kilka osób tylko było przepytanych).

** Wybierz z gazety dowolny rysunek. Wytnij i wklej do zeszytu. Opisz minimum w  5 zdaniach używając dużej ilości przymiotników co przedstawia obrazek. Zeszyty będą zbierane i oceniane. Pamietajmy o estetykę i piękne pismo. 

*** cw. 4 & 6 str. 60- 61 ( pominąć ćwiczenie 5)

**** czytamy 20 min 2 x w tygodniu. Są duże problemy jeszcze i dzieci potrzebują tego ćwiczenia z rodzicami .

***** Pamietajmy o klejach, nożyczkach i zeszytach.

Osoby zalegające z dyktandami lub testem z rzeczowników dostaną oddzielne email ode mnie. Proszę o przystąpienie tych uczniów w następnym tygodniu do testów. 

*** Czytanka o Piłsudskim.