Zadanie domowe 23/10/2021

RELIGIA:  

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

  1. Why do we honor the Lord’s Day on Saturday instead of Saturday?
  2. What thing can you do to make Sunday holy?
  3. With what attitude should we go to Mass?

JEZYK POLSKI:

  1. Przeczytac wierszyk strona 17. 
  2. Cwiczenie 2 strona 18.

Daniel, Sebastian, Alexander, Kalina prosze aby napisali 5 zdan na temat dowolnie wybranego miasta w Polsce.