Zadania domowe na 30 października – kl. II

Religia:  Katecheza nr 5, str. 13-15
Jeszcze raz proszę o nauczenie się przykazania miłości Boga i bliźniego.

Wykonać ćwiczenie na str. 14 (wypisać na kwiatach dobre uczynki)


Język polski:  podręcznik, str 47 – 53
Nauczyć się czytać s. 47-48.
Wykonać ćwiczenie 3 ze str. 50 oraz ćwiczenia ze str. 53.
Wyćwiczyć pisownię 4 wyrazów z ćw. 6. str. 51.