Praca domowa 23/10/2021

PRACA DOMOWA
1.Język polski – gramatyka, nowa książka, strona 12-13.
-wykonać ćwiczenia: 1, 2, 4, 5 (scan w załączeniu).
Ćwiczenie 3, 6, 7 zrobimy w szkole.2.Lektura:”Anielka”, Bolesława Prusa
-napisać charakterystykę Anielki, na kartce – do 20 zdań. Można wykorzystać przesłane przeze mnie fragmenty  (scan w załączeniu).

3.Historia, „Walka Polaków o niepodległość – powstanie listopadowe i powstanie styczniowe”, str. 27-34.
-dokończyć ćwiczenia, str. 35-37, ćwicz. 2-7.

4.Religia.
-Przygotować się do dyskusji na lekcji, na temat:
„Co jest według Ciebie, jako katolika, złe lub dobre w Halloween?