23 październik 2021

Religia

Temat 6. Sakramenty to znaki Bożej łaski.  Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie.

Zadanie domowe

Strona 21. Pomarańczowa ramka u góry strony. Spośród podanych propozycji wykreśl te, króre NIE są darami Ducha Świętego.

J. polski

Temat 6. Bohater Polski i Ameryki. Tadeusz Kościuszko.

-str. 53- 58. ćwiczenia 1-5 oraz 7

– rzeczownik, ćwiczeania 8-15

Zadanie domowe

  • strona 61 ćw. 16 
  • strona 65, w podpunkcie nr.1 nauczyć się czytać biografię (str. 55) lub wiersz (str. 57)
  • przygotować się do dyktanda – bohater, rycerz, odważny, walczyć, pomnik, wolność, przysięga)
  • DLA CHĘTNYCH- ćwiczenie 21 strona 63