Zadania domowe na 23 października – kl. II

Religia:  Katecheza nr 4, str. 10-12

Nauczyć się przykazania miłości Boga i bliźniego.
Ćwiczenie ze str. 11.

Język polski:  podręcznik, str 38 – 46

Nauczyć się czytać s. 40-41.
Uzupełnić ćwiczenie 4, str.44 oraz ćwiczenia na str. 46.