Praca domowa 16/10/2021

PRACA DOMOWA
1.Język polski – nowa książka, strona 5.
-wykonać ćwiczenia:1-2. (scan w załączeniu).2.Lektura:”Anielka”, Bolesława Prusa (tekst całej lektury w załączeniu).

-przeczytać przesłany przeze mnie fragment lektury, według przydziału,
-nauczyć się opowiadać – 10-15 zdań (nie czytać !).

Laura- rozdział II, str.: 4-7,
Gabrysia, rozdział III, str.7-10,
Monika, str.: 11-13,
Oliver, rozdział IV, str.: 14-16,
Martyna, str.: 17-19,
Kaya, rozdział V, str.: 19-22

3.Religia -różaniec.

-nauczyć się tajemnic chwalebnych (na pamięć).

-każdy z uczniów opowie w kilku zdaniach o jednej z tajemnic, jak niżej:
 (materiał 
pomocniczy przesyłam w załączeniu)

.

a:Oliver – Zmartwychwstanie Pana Jezusa,
b:Martyna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa,
c:Kaya – Zesłanie Ducha Świętego,
d:Monika – Wniebowzięcie Maryi.