Plan lekcji i praca domowa 10/16/21

Religia:

Przez Biblię poznajemy Boga. str. 13-14

praca domowa :

Odmówić dziesiątkę różańca św. i pokolorować podaną do domu ilustrację różańca.

J. polski

Czerwona książka str. 12-13, niebieska książka str. 14-15

praca domowa:

biała książka: uzupełnić str. 12-13

czerwona książka:

przeczytać sylaby nad obrazkiem str. 12 oraz przepisać je do zeszytu

przeczytać 2 razy czytankę str. 13

Ćwiczenia ustne: omówić ilustrację str. 12, opowiedzieć o swoim domowym zwierzątku jeśli masz lub jakie zwierzątko chciałbyś/chciałabyś mieć. Opowiedzieć jak są ubrane dzieci na ilustracji oraz jak ty, mama, tata jesteście ubrani. Zwróć uwagę na kolory, wielkość rzeczy które znajdują się na ilustracji.