16 październik 2021

Religia

Temat 4.  Bóg jest jak sędzia, który sądzi nas z wypełniania przykazań.

Zadanie domowe

Str. 12 . Podaj dwa przykłady, kiedy “my odpuszczmy naszym winowajcom”.

Język polski

Temat 5. Polonijny Dzień Dwujęzyczności.

ćwiczenia 1-5

Hymn Polski, “Mazurek Dąbrowskiego” – ćw. 14-16

Zadanie domowe

  • str. 52 z wyjątkiem podpunktu 1
  • przygotować się do dyktanda, pierwsza zwrotka hymnu, str. 48
  • Dla chętnych- ćw. 6-13 na stronach 44-47