Zadanie domowe na 16 października

Proszę rodziców o sprawdzenie, że dzieci mają uzupełnione zadania domowe z poprzedniego tygodnia (link to zadania domowego i materiałów rozdanych w klasie znajduje się tutaj; proszę też o sprawdzenie z dzieckiem, czy oddało wypracowanie “Moje wakacje”).

Religia

 1. Zadanie domowe na s.127
 2. Przeczytaj wybrany fragment Pisma Świętego, zilustruj go i opisz w 3 zdaniach. 

Język polski

 1. Przynieś odrobione zadanie domowe na 9 października. Będziemy pracować w klasie nad pisownią trudnych dźwięków polskich.
 2. Przejrzyj wydruk otrzymany w klasie na temat tworzenia czasów czasownika w języku polskim. Jakie czasowniki dokonane możesz utworzyć od następujących czasowników niedokonanych? 

Przykład
Czasownik niedokonany: gotować 
Czasownik dokonany: ugotować, przegotować, zagotować, przygotować, zgotować

Zadanie:

 • Czasownik niedokonany: czytać
  Czasownik dokonany: 
 • Czasownik niedokonany: pisać
  Czasownik dokonany: 
 • Czasownik niedokonany: jechać
  Czasownik dokonany: 
 • Czasownik niedokonany: jeść
  Czasownik dokonany: 

Historia

Wypełnij minimum pięć z siedmiu kategorii w poniższej tabelce i podsumuj, co wiesz na temat epoki Polski Piastów i Jagiellonów (tabelkę można wydrukować lub zrobić kopię w Google Docs/ściągnąć w Wordzie, gdyby uczniowie woleli ją wypełnić elektronicznie). Wypełnioną tabelkę przynieś do klasy (będziemy z niej korzystać na zajęciach).

Możesz korzystać z notatek z poprzednich lekcji, podręcznika oraz materiałów z atlasu historycznego dla szkół podstawowych na temat Polski Piastów i Jagiellonów.