Zadania domowe na 16 października – kl. II

Religia:  Katecheza nr 3,  str. 7-9
Pokoloruj obrazek i uzupełnij ćwiczenie ze str. 8.
Wpisz datę swojego Chrztu św. na str. 7, a w modlitwie wieczornej podziękuj Panu Bogu za dar Chrztu św.

Język polski – podręcznik str. 29-37:

Naucz się czytać Sekret, str. 30-31.

Dokończ ćwiczenie 3, str. 33.
Uzupełnij ćwiczenia na str. 37.
*Ćwiczenie 7 i 8, str. 35 – dodatkowe – nadobowiązkowe – ale zachęcam do zrobienia ich :).

Proszę, by wszystkie dzieci przyniosły narysowane (lub wydrukowane z internetu) kontury Polski z zaznaczoną miejscowością (miejscowościami) pochodzenia Rodziców – wykorzystamy to w najbliższą sobotę, w dniu dwujęzyczności.