Praca domowa 09/10/2021

PRACA DOMOWA


1.Język polski- gramatyka.
Temat i ćwiczenia są w przesłanym przeze mnie załączniku.
Dodatkowo, jako pomoc, przesyłam odmianę przez przypadki rzeczowników występujących w ćwiczeniach.

-dokończyć ćwiczenia, str.12 – 15 (druk w załączeniu).2.Historia-„Królestwo Polskie, czyli Polska na łasce cara”.
-wykonać ćwiczenia (druk w załączeniu).

3.Nauczyć się opowiadać o bursztynie lub o omówionym na lekcji opowiadaniu (do 10 zdań), książka, strona 20-25.


4.Religia -różaniec.


-nauczyć się tajemnic bolesnych.

-każdy z uczniów opowie w kilku zdaniach o jednej z tajemnic, jak niżej:(materiał pomocniczy przesyłam w załączeniu)


a:Oliver – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.
b:Martyna – Biczowanie Pana Jezusa.
c:Kaya – Cierniem koronowanie.
d:Monika – Droga Krzyżowa.