Zadania domowe na 9 października – kl. V

Z historii – wykonujemy Białego Orła ( te dzieci, które jeszcze nie oddały)
Ważna data do zapamiętania to – rok 966, władca Mieszko I oraz Chrzest Polski
Z Języka Polskiego do przeczytania nowa czytanka ” Historie niewymyślone” strona 31-32
Przygotować się do dyktanda – strona 15
Z gramatyki – ćwiczenie 4 (strona 29) oraz ćwiczenie 8 (strona 33)
Z Religii: modlitwa do Anioła Stróża (Aniele Boży, Stróżu mój..) na pamięć.