PRACA DOMOWA NA 9 PAŹDZIERNIKA

Religia:  Katecheza nr 25,  str. 82-83
Odmów dziesiątkę różańca w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.

Powtórz modlitwę: Aniele Boży, Stróżu mój…

Na następną katechezę, proszę przynieść zdjęcie – pamiątkę chrztu św.

Język polski:
Nauczyć się czytać czytankę Pierwszy dzień w szkole, podręcznik str. 20-21.
Uzupełnić ćwiczenia na str. 26-28.