Praca domowa, plan lekcji 10/2/21

Religia

Temat: Bóg kocha mnie jak ojciec i daje mi dar wolnej woli. 

podręcznik str. 7-9

Praca domowa: Ojcze Nasz na pamięć

J. polski

Poznajemy nowe literki: i, d

czerwona książka str. 8-9, niebieska książka str. 10-11

Praca domowa:

biała książka uzupełnić str. 8-9

czerwona książka przeczytać sylaby nad obrazkiem str. 8, przepisać je do zeszytu, przeczytać 2 razy czytankę str. 9

ćwiczyć piosenkę “Pierwszoklasista”

ćwiczenia ustne: opowiedzić co robią poszczególne osoby znajdujące sie na obrazku str. 8 jakie przedmity znajdują się na tej ilustracji, opowiedzieć o swoim pokoju, co się w nim zanjduje, nazwać znajdujące się tam przedmioty, zabawki, meble itp. Omawiając można zwrócić uwagę na kolory, umieszczenie przedmiotów, np.: na, pod, obok, za, z lewej strony, z prawej strony. Zadaniem ucznia jest powtarzanie poprawnych zdań i wyrazów.