2 październik 2021

Religia

Temat 5. Różaniec jest modlitwą rozważania tajemnic z życia Jezusa i Maryi.

 • jak modlić się na różańcu
 • tajemnice różańca

Zadanie domowe

 • strona 18 – uzupełnij brakujące tajemnice różańca
 • dla chętnych, pokolorować różaniec (kartka rozdana na lekcji)
 • proszę pamiętać o zaliczaniu modliw ze strony 118 (z wyjątkiem tajemnic różańca)

J. Polski

Temat: Świat w kolorach- jesień.

 • wiersz “Jesień” i jego interpretcja- ćw. 1-8
 • ćw. 10 i 11

Zadanie domowe

 • strona 32- z wyjątkiem podpunktu 3
 • przygotować się do dyktanda – wyrazy: jesień, gruszka, jabłko, październik, liście, orzech, słodki
 • Spójrz na rysunek Pani Jesieni na stronie 24 i opisz ją w 3 zdaniach w zeszycie (np. Pani jesień jest… W dłoni trzyma … Jest….) 
 • dla chętnych, ułóż w kolejności dary jesieni ( kartka z zadaniem rozdana została na lekcji)