PRACA DOMOWA NA 2 PAŹDZIERNIKA

Religia

1. Zapamiętaj 3 wybrane skróty ksiąg biblijnych.
2. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w trzech zdaniach. 
3. Przynieś na zajęcia Pismo Święte. 
 
Język polski
 
Powtórz z rodzicami dwuznaki w polskim alfabecie (ch, cz, dz, dż, dź, rz, sz), litery specjalne (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź) oraz “fałszywych przyjaciół” – litery zapisujące różne dźwięki w języku polskim i angielskim (c, j, w).

Naucz się czytać “Wspomnienie jednego popołudnia” w podręczniku na str.10 (będziemy ją wspólnie czytać i omawiać w klasie).

Uczniowie, którzy nie oddali jeszcze oryginalnej wersji swojego wypracowania na temat wakacji, powinni przesłać ją emailem lub przynieść na kolejne zajęcia. Proszę o oddanie wersji “niepoprawionej”, pisanej przez ucznia bez pomocy rodziców lub Internetu (patrz załącznik – Moje wakacje).

Historia

Przypomnij sobie podstawowe fakty z historii Polski pierwszych Jagiellonów – do końca panowania Kazimierza Jagiellończyka (możesz porozmawiać na ten temat z rodzicami). 

Przygotuj trzy pytania do klasowej gry “Historyczne Jeopardy” na temat Polski Jagiellonów.
Zakres wiedzy powinien być na poziomie V klasy. Każdy uczeń prowadzi swoją część gry (zada swoje pytania kolegom z klasy) w następną sobotę.
Przykład:
“Zmarł w 1370 roku, nie pozostawiając po sobie następcy tronu. Był ostatnim królem z dynastii Piastów.”
– Kim był Kazimierz Wielki?

Geografia

Wypełnij mapkę z nazwami państw sąsiadujących z Polską. (dla super wytrwałych: wypełnij tabelkę z nazwami narodowości i mieszkańców miast – zapamiętaj, że w języku polskim nazwy narodowości piszemy z dużej, a mieszkańców miast z małej litery)