Zadania domowe na 2 października – kl. V

Zadanie domowe

Poczytać z nimi ze zrozumieniem czytankę strona 12. 

Wykonać  ćwiczenie z ortografii ( na kartkach).  Książki już będą od przyszłej soboty.
W ramach lekcji z historii jest do wykonania Godło, Biały Orzeł (dzieci maja kopię) dowolna techniką.  Prace te będzie dekorować naszą klasę.
Zadania z Religii to udział we Mszy Świętej i podziękowanie Bogu za dary natury, które nas otaczają.