zajęcia lekcyjne i praca domowa 9/25/2021

Materiał przerobiony na zajęciach: 

religia: temat 2 Bóg stworzył ludzi na swoje podobieństwo. str. 4-6

j. polski:

niebieska książka str. 8-9

czerwona książka str. 9-7

Praca domowa:

Religia: modlitwa na pamięć na zaliczenie / Ojcze Nasz.

J. pol.: 

czerwona książka: przeczytać sylaby nad obrazkiem str. 6 i napisać je w zeszycie, który uczniowie otrzymali w szkole.

biała książka: uzupełnić str. 6-7

Ćwiczenia ustne:

Wypowiedzi na temat: Co dzieje się na obrazku str. 6? Co robią rodzice i dzieci?

Dlaczego Ada jest przerażona?

Co leży na stole? Co stoi na stole?

Co wisi na ścianie?

Co robi mama? Co robi tata? Co robi Tom? 

Wymień przedmioty w kolorze czeronym ( zielonym, niebieskim, żółtym) znajdujące się na obrazku.

Opisz jak wygląda mama, tata, Ada, Tom, zwróć uwagę na kolor włosów, ubrania.

Opowiedź jak wyglądał twój dzień w sobotniej szkole.