25 wrzesień 2021

Religia

Temat 2. Jezus Chrystus to nasz Zbawca i Odkupiciel.

  • znaczenie imienia Jezus
  • pieśń “Jezus daje nam zbawienie”

Zadanie domowe 

  • strona 6 , uzupełnij modlitwę swoimi słowami
  • proszę pamiętać o zaliczaniu modlitw ze strony 113 (z wyjątkiem tajemnic różańca)

J. polski

Temat 1. Dwie ojczyzny w jednym sercu.

  • wiersz “Dwie ojczyzny” i jego interpretacja oraz ćwiczenia 1-5
  • odgłosy wydawane przez zwierzęta -ćw. 14
  •  znaczenie słowa ojczyzna – ćw. 15 i 16

Zadanie domowe

  • strona 10 i 11 z wyjątkiem podpunktu 2 “Przygotuj się do dyktanda”
  • Wyrazy do dyktanda: ojczyzna, podróż, kraj, deszcz, kochać, walizka, Polska
  • napisać w zeszycie dwa zdania z wybranymi wyrazami  znajdującymi się powyżej