Zadania domowe na 25 września – kl. II

Język polski: 
1) Nauczyć się czytać List od Ady – podręcznik, str. 2
2) W ramach powtórzenia, proszę o wpisanie liter alfabetu (dużych i małych) – podręcznik, str. 6 – punkt 1. 
 
Religia:
Proszę o powtórzenie z dziećmi podstawowych modlitw z 1 kl. – począwszy od Znaku Krzyża.