Praca domowa na 25 września

Język polski
Opisz swoje wakacje w 5-10 zdaniach. Przynajmniej dwa z nich powinny być zdaniami złożonymi.
Ważne: Pierwszą wersję wypracowania napisz sam, bez pomocy z zewnątrz (rodziców lub Internetu). Na kolejne zajęcia przynieś swoją oryginalną wersję oraz – jeśli ją poprawiałeś – wersję ostateczną (patrz załącznik – Moje wakacje).

Przeczytaj w domu czytankę “Niezapomniana lekcja” na str. 7-8 podręcznika (będziemy ją czytać na głos i omawiać w klasie w przyszłą sobotę). Co sądzisz o pomyśle pani Donny?

Historia

Przypomnij sobie podstawowe fakty z historii Polski Piastów (możesz porozmawiać na ten temat z rodzicami). 

Przygotuj trzy pytania do klasowej gry “Historyczne Jeopardy” na temat Polski Piastów.
Zakres wiedzy powinien być na poziomie VI klasy (rzeczy, o których uczniowie uczyli się w poprzednich klasach szkoły podstawowej). Każdy uczeń prowadzi swoją część gry (zada swoje pytania kolegom z klasy) w następną sobotę.
Przykład:
“Zmarł w 1370 roku, nie pozostawiając po sobie następcy tronu. Był ostatnim królem z dynastii Piastów.”
– Kim był Kazimierz Wielki?