Praca domowa na 25 września

Przebieg zajęć 18 września

Na początku zajęć rozmawialiśmy o wakacjach, uczyliśmy się zasad poprawnego zachowania się w szkole oraz przypomnieliśmy sobie formy grzecznościowe. 

Religia: Uczyliśmy się poprawnego wykonywania znaku krzyża św. Śpiewaliśmy piosenkę z pokazywaniem: “Gdy Pan Jezus był malutki”. Czytaliśmy fragment Pisma św. dla dzieci o tym, jak świat wyglądał przed stworzeniem świata. 

J. polski: Dzieci dostały podręczniki. Rozmawialiśmy o rzeczach, które potrzebne są w szkole. Poznawaliśmy i utrwalaliśmy słownictwo z zakresu przyborów szkolnych. 

Praca domowa

Religia: Proszę ćwiczyć poprawne wykonywanie znaku krzyża. 

J. polski: ćw. 4 str. 13