Praca domowa na 25 września

Przebieg zajęć : 

Religia:

Katecheza 1 str. 1 (rozdział załączam poniżej)

 

Proszę pomodlić się modlitwa “Wierzę w Boga” 

Jez. Polski:

Lekcja  1 (str. 1) , ćwiczenia 1-4

Praca domowa: ćw. 5 str. 6.

W zeszycie pod notatka napisać 8 nowych ( nie z lekcji)  rzeczowników 

.

Powtórzyć słówka do dyktanda: 

chłopak

książka

hotel

samochód

Kraków

deszcz

październik

zabytek

Wszyscy czytamy 20 min 2 razy w tygodniu polskie książki. Proszę o dopilnowywanie tej stałej pracy domowej, gdyż teksty w IV klasie są dłuższe, a wkrótce dojdą nam lektury.