1.Język polski – “Bliżej Polski”, czytanka.
-Napisać w zeszycie odpowiedzi do pierwszych 4 poleceń z tematu:”Czy potrafisz?”- polecenia znajdują się na końcu strony 10. Odpowiedzi będą odczytane lub powiedziane przez dzieci na zajęciach.

2.Geografia
-Wykonać zadanie domowe, strona 7. Odpowiedź do ćwiczenia znajduje się w tekście, na stronach:4-5. Tekst ten czytany był już na lekcji.

ZA 2 TYGODNIE:
1.Język polski
-Nauczyć się na pamięć trzy zwrotki wiersza, pt.: “Książka”, strona 6