18 wrzesień 2021

Religia 

Temat 1. Poprzez Wyznanie Apostolskie wyrażam swoją wiarę w Trójjedynego Boga. 

  • opowiadanie “Pan Jezus ucisza burzę na Jeziorze Galilejskim”
  • Bóg z trzech osobach
  • prawdy zawarte w Wyznaniu Apostolskim

Zadanie domowe:

Przypomnieć sobie modlitwę Wyznanie Apostolskie. 

 

J. polski

Temat 2 .  Powrót do szkoły.

  • czytanka “Wakacyjny skarb” ćwiczenia 1-5
  • rzeczownik – ćwiczenia 7-9

Zadanie domowe:

strona 22 ćw. 21 oraz strona 23