Category Archives: Przedszkole

LEKCJE 01/16/21

RELIGIA

TEMAT: Potrzebujemy Boga

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 26

– wykonanie zadania  – str.27

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Poznajemy kształty.

Wprowadzenie dzieci w temat lekcji.

Nauczyciel opowiada dzieciom, że wszystko to, co widzą dookoła może mieć różne kształty np. klocki, koła samochodów, głowa lalki, otwory w pudełkach, tablica, ściany, stoły itd.

-pokazuje dzieciom wycięte w grubej tekturze lub plastikowe kształty kwadratu, koła, prostokąta i trójkąta.

– Dziecko obrysowuje kształt na papierze, odszukuje podobne kształty w przedszkolnej Sali.

– powtarzamy nazwy 4 podstawowych kształtów.

-Nauczyciel czyta dzieciom teks wiersza. Dzieci zastępują rysunek nazwą kształtu.

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 90,91,92)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str. 93,94)

PRACA DOMOWA 

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 95)

LEKCJE 01/09/21

RELIGIA

TEMAT: Pokłon dla Dzieciątka Jezus.

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 92

– wykonanie zadania  – str. 93

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Choinkowy bal.

Wprowadzenie dzieci w temat lekcji.

Dzieci  odpowiadają na pytania nauczyciela, dzielą się wspomnieniami ze świąt (jakie dostały prezenty, czy widziały św. Mikołaja, kto ich odwiedził podczas świąt, jak spędziły ferie.

– „Opowiadamy obrazek” z podręcznika. Dzieci, z pomocą nauczyciela, nazywają małe obrazki. Odszukują je w dużej ilustracji. Odpowiadają na pytania z podręcznika.

– Podsumowanie: Na tym obrazku dzieci mają choinkowy bal. Maja przebrana jest za czerwonego kapturka, Kaja jest Kopciuszkiem, Kubuś kowbojem itd. Wszyscy są zadowoleni, bo dzieci lubią się bawić i przebierać.

– Dzieci słuchają wiersza, który zamyka temat  choinkowego balu.

Poznanie litery „D”

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 84,85,86)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str. 87,88)

PRACA DOMOWA

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str.89)

 

LEKCJE 12/19/20

RELIGIA

TEMAT: Przygotowanie do Wigilii

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 90

– wykonanie zadania  – str. 91

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Pani zima. 

Wprowadzenie dzieci w temat lekcji. Obserwacja pogody. Naprowadzenie na zauważalne zmiany – jest zimno, pada śnieg, dzieci ubierają się ciepło itp.

Porównanie na podstawie 2 obrazków – pani jesień i pani zima.

Co robimy zimą?

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 72,73,74)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str. 75,76)

– Poznanie litery „M”

PRACA DOMOWA 

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 77)

 

 

LEKCJE 12/12/20

RELIGIA

TEMAT: Radosne oczekiwanie. Adwent.

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 88

– wykonanie zadania  – str.89

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Wczoraj, dzisiaj, jutro.  

Wprowadzenie dzieci w temat lekcji. Wprowadzenie dzieci w tematykę określeń czasu. Rozmowa kierowana na temat co dzieci robią teraz, obecnie, w tym dniu, a co będą robić, jak przyjdzie noc, a później wstaną, umyją się, to będzie już jutro. Rozmowa ma ukierunkować na właściwą dedukcję, że po dniu następuje noc i znowu dzień, i znowu noc, i te dni trzeba jakoś nazwać. To co było już nie wróci. To było wczoraj. To co dzieje się dzisiaj widzimy, obserwujemy, bawimy, uczymy się.

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 66, 67, 68)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str. 69,70)

– Poznanie litery „S”

PRACA DOMOWA 

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 71)

– zapoznanie się z tekstem i melodią pastorałki “Gore gwiazda Jezusowi” 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku
 
Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
 
Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie
 
Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

 

LEKCJE 12/05/20

RELIGIA

TEMAT:  Dobry święty Mikołaj

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 86

– wykonanie zadania  – str. 87

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Dzień i noc.

Wprowadzenie dzieci w temat lekcji.

– Praca z podręcznikiem. Objaśnienie dzieciom, że ziemia jest planetą/ kulą/, która porusza się wokół Słońca

Dzieci oglądają ilustracje w książce i określają różnice między dniem a nocą. Śledzą na małych obrazkach co dzieje się w dzień, a co w nocy, co robią ludzie i zwierzęta.

Poznanie litery „L”

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 60,61,62)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str. 63,64)

PRACA DOMOWA 

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str.65)

– zapoznanie się z tekstem i melodią pastorałki “Gore gwiazda Jezusowi” 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku
 
Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
 
Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie
 
Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
 
 
 
 
 
 

LEKCJE 11/21/20

RELIGIA

TEMAT: Kogo potrzebuję?

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 24

– wykonanie zadania  – str. 25

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Poznajemy warzywa.

Wprowadzenie dzieci w temat lekcji. Dzieci poznają nazwy warzyw, oglądają, omawiają, określają kolor, kształt.

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 54,55,56)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str. 57,58)

– Poznanie litery „u”

PRACA DOMOWA 

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 59)

– zapoznanie się z tekstem i melodią pastorałki “Gore gwiazda Jezusowi” 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku.w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku
 
Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
 
Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie
 
Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
 

 

Praca domowa na 21 listopada

Religia: 

Proszę przeczytać z rodzicami fragment o stworzeniu świata z Biblii dla dzieci. 

J. polski:

GRA: Wydrukuj i wytnij karty do gry w pary. Wszystkie karty odwracamy obrazkiem do dołu, mieszamy je, a następnie odwracamy dwie na raz. Ten gracz, któremu trafi się para, odkłada ja na swoją stronę. Wygrywa ten, kto ma więcej par. Uwaga: za każdym razem jak odwracamy karty wypowiadamy głośno i wyraźnie literę, która się na niej znajduje. 

 

 

Przebieg zajęć 14 listopada

Religia:

Rozmawialiśmy o stworzeniu świata. Pan Bóg stworzył każdego z nas, bo bardzo nas kocha. (Zerówka książka str. 34-35) (Przedszkole str. 21)

J. polski: Dzieci uczyły się o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Mówiliśmy co to znaczy “niepodległość”. Powtórzyliśmy symbole narodowe. 

Gramatyka: Dzieci ćwiczyły poprawną wymowę samogłosek. Robiły ćwiczenia z samogłoskami. Poznały szeroką gamę nazw owoców. 

W ramach “lekcji bibliotecznej” zostało przeczytane opowiadanie Elżbiety Szetyńskiej pt. “Zarozumiała łyżeczka”. 

LEKCJE 11/07/20

RELIGIA

TEMAT:  Co potrafię robić sam? 

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 18

– wykonanie zadania  – str. 19

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Pani Jesień.

Wprowadzenie dzieci w temat lekcji.

– Praca z podręcznikiem. Dzieci oglądają ilustracje. Odpowiadają na pytania. Poznają dary jesieni: liście, kasztany, żołędzie owoce, grzyby. Z pomocą nauczyciela uogólniają co dzieje się jesienią: odlatują ptaki, opadają liście, rosną grzyby w lesie, wiewiórki robią zapasy na zimę

Poznanie litery „i”

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 42,43,44)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str. 45,46)

PRACA DOMOWA

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str.47)

LEKCJE 10/31/20

RELIGIA

TEMAT: Mogę biegać, skakać, siedzieć.

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 16

– wykonanie zadania  – str. 17

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Kolory wokół Mai.

Pogadanka na temat ulubionych kolorów przedszkolaków. Wyszczególnienie kolorów występujących na tęczy. Zabawa w odnajdywanie przedmiotów w klasie o poszczególnych kolorach.

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 36,37,38)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str. 39,40)

PRACA DOMOWA

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 41)