Category Archives: Klasa VII

Zadanie domowe klasa 7

Zadanie domowe z Geografii Polski – czytanka Bliżej Polski 


– Morze Bałtyckie

1. Podaj jakie kraje sąsiadują z morzem bałtyckim ?

2. Podaj zasolenie i średnia głębokość morza bałtyckiego?

3. Wymień polskie zatoki, wym ien polskie stocznie, wymień przynajmniej 7 miast które posiadają dostęp do morza baltyckiego w Polsce.


– Fauna i Flora w Polsce.

1. Wymień przynajmniej 5 drzew iglastych i 5 drzew liściastych jakie występują w Polsce.

2. Napisz jak i gdzie żyje żubr w Polsce. 

– Bliżej Polski – czytanka
1. Kim był Mikołaj Kopernik ( kiedy żył, czym się zajmował, co odkryli, dlaczego tak długo świat czekał aby ogłosić jego dzieło?

Przebieg zajęć 9 stycznia

Religia

Maryja, matka Jezusa

Rozmawiamy o codziennych obowiązkach każdej mamy. Porównujemy nasze mamy do mamy Jezusa. Poznajemy świętych, którym ukazała się Matka Boża na przykładzie św. Maksymiliana Kolbe i św. Juan Diego. 

książka str. 14

J. polski

Co znajduje się w domu, a co poza domem. Uczymy się nazw pomieszczeń w domu oraz nazw narzędzi. (książka str. 116)

Poznajemy literę “D”. (książka str. 116)

Uczymy się miesięcy. 

Zadanie domowe – Geografia kl VII

Geografia

 Zadanie domowe klasa VII – na czas świąteczny

1. Wymień dopływy rzeki Odry.  

2. Wymień dopływy rzeki Wisły.

3. Wymień 10 rzek Polski oraz miasta do jakich te rzeki wplywaja.

 
Język Polski – Bliżej Polski  Czytanka ( opowiadania )- strona od 37 do47

1. Odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia ( strona 41 )

2. Kim była Anielka?

3. Napisz kim był Bolesław Prus ( w odpowiedzi podaj jego imię i nazwisko)?

4. Czym zajmowała się guwernantka?

5. odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia ( strona 47 )


Gramatyka – Bliżej Polski – Ćwiczenia ( strona od 30 do 33 )

1. Wykonaj ćwiczenie ( 1.2. ) ze strony 31

2. Wykonaj ćwiczenia 4,5,6 ze strony 32 i 33


Napisz co możesz zrobić i co powinieneś zrobić jeśli sprawiłeś (as )  swojemu koledze ( koleżance ) przykrość swoim zachowaniem oraz to jakie kroki zrobisz aby odzyskać jego ( jej ) zaufanie.


Pozdrawiam serdecznie moja wspaniała klasę  !

 

ZADANIE DOMOWE NA 5 GRUDNIA – Geografia

Geografia – podsumujmy co poznalismy w listopadzie.

 1. Wymien 6 pasm geograficznych jakie uksztaltowuja Polska ( wymien ich nazwy od polnocy do polunia Polski )
 2. Pasma ksztaltujace Polske ( poziomo – rownoleznikowo ) obejmuja wiele miast, rzek, gor.  Wymien 1 nazwe wojewodztwa i 3 nazwy miast jakie znasz w poszczegolnym pasmie geograficznym Polski . np. Pas Pobrzezny – woj. pomorskie , miasta: Gdansk, Gdynia, Sopot
 3. Jakie znasz surowce mineralne Polski? 
 4. ( Wymien przynajmniej 3 obszary Polski, na ktorych wystepuja surowce mineralne.

ZADANIE DOMOWE NA 5 GRUDNIA – Historia

Historia – Podsumowanie naszej wiedzy!

1. Napisz co wydarzyło się w wymienionych latach ( historia Polski )

1795 – Rosja, Prusy, Austria podzie……. Rzeczypos……zniknę….z ma..y

1797 –  Le……… D………ego   1807 – Napo…..utworzył małe państwo  K……..wo  Wa………ie

1815 – Car Aleksander I doprowadza do utworzenia Kro……..  Pols…………..

–  powstanie listopadowe……… podaj date.

–  powstanie styczniowe ……….. podaj date

Jakie miasto Polski w czasach Królestwa Polskiego nazywano ” Paryżem Północy”  ? …………………………

Wymień prosze 3 zalety i 3 wady jakie posiadało Królestwo  Polskie.

Napisz w jednym zdaniu dlaczego powstanie listopadowe oraz powstanie styczniowe  zakończyło się klęską.

 

Opis zajec i praca domowa na 17 pazdziernika

Zajęcia do 10 października- opis i praca domowa na 17 października

Praca domowa: str. 8- Zadanie domowe: proszę wybrać jedno pytanie 1 lub 2 i odpowiedzieć na nie w podręczniku.

Język polski:

Czytanie: “ O mowie polskij ”  str. 4 – czytanie wiersza oraz wspólna rozmowa na temat tekstu. 

Czytanie: ” Książka” str.6 – czytanie wiersza oraz wspólna rozmowa na temat tekstu. 

Czytanie : ” Telewizor” str.11 – czytanie wiersza oraz wspólna rozmowa na temat tekstu. 

Czytanie : ” Opowieść o bursztynie ” str. 20 – czytanie oraz wspólna rozmowa na temat tekstu. 

Zadanie domowe :

 • Co to jest bursztyn?
 • Co to jest podmiot liryczny ( str.6 )
 • Kto wypowiada sie w wierszu ” Telewizor” ?  ( str.11 )
 • Kto jest adresatem utworu “Książka” ?  ( str.7 )

Gramatyka

Powtórzenie wiadomości o cześciach mowy.

Rozpoczęliśmy odmianę rzeczownika przez przypadki.

Powtórzenie wiadomości o czasach.

 • utrwaliliśmy wiedzę na temat przypadkow
 • Klasyfikowaliśmy rzeczownik i przymiotnik
 • wpólnie na podstawie tabeli ( w odmienialiśmy przez przypadki rzeczowniki i przymiotniki
 • Rozpoczęliśmy “Lekcję  2 z podręcznika do gramatyki, strony 6-8

Praca domowa:

 • proszę dokończyć ćwiczenia do końca rozdziału strony 6,7,8
 • proszę odmienic przez przypadki ” flaga biało czerwona “

Historia:

Czytaliśmy wspolnie:

 • Legiony Dąbrowskiego ( 1797 )
 • Księstwo Warszawskie ( 1807 )
 • Upadek Napoleona  ( 1812 )
 • Królestwo Polskie ( 1815 )

Geografia:

 • Poożenie geograficzne Polski
 • Zaludnienie Polski
 • Mapa wojewodztw polskich.

Zadanie domowe: wymien wojewodztwa oraz ich stolice ( np. woj. malopolskie – Krakow )