Category Archives: Klasa VI

Zadanie domowe na 22 lutego 2020 r.

Język polski

Temat: Opowiadanie pt. “Przyjazn jest piękna”(str. 54)

Zadanie domowe: Odczytaj hasło umieszczone na tablicy i napisz na ten temat wypracowanie, polecenie 10, str.55

Historia

Temat: I i II rozbiór Polski- Konstytucja 3 Maja (str.93)

Zadanie domowe: Odpowiedz na pytanie 4, str.100

Gramatyka

Temat: Formy planowania i życzenia.

Uzupełnianie ćwiczeń  do str.78

 

Zadanie domowe na 8-go lutego 2020r.

Język polski

Temat: Opowiadanie p.t.”Tak bardzo pragnąłem” (str. 28).

               Charakterystyka Janka Muzykanta.

Zadanie domowe: Napisz odpowiedź na pytanie 3, str. 29

                                  Naucz się czytać czytanki, str. 28

Gramatyka: Ćwiczenia z ortografii ( str.72 – 73 )

Proszę uzupełnić ćwiczenia do str. 73

Historia

Temat: Bohaterowie Polski i Ameryki: Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski, str. 83

Zadanie domowe: Jak rozumiesz pojęcie “Za Waszą wolność  i naszą” tekst (str. 83). Napisz odpowiedź na 8 pytanie, str. 92.

 

 

 

 

 

Zadanie domowe na 1- go lutego 2020r.

Język polski

Temat: Jak okazywać innym współczucie?

              Zapoznanie się z tekstem pt. ” Lekcja polskiego”.( str. 24)

Zadanie domowe: Polecenie 6, str. 25

                                  Przygotuj się do dyktanda – Czytanka str. 24, ( 10 linijek).

Gramatyka

               Temat: Czasowniki problematyczne, str. 64

                             Wyrazy z ” ch” i “h” w środku wyrazu.

  Zadanie domowe: Uzupełnij ćwiczenia do str. 71

Historia

  Temat: O reformę państwa. Sasi: August II i August III, Stanisław August Poniatowski.

Zadanie domowe: Zad.1 i 2, str. 80 i  81             

 

Zadanie domowe na 18-go stycznia 2020r.

Język polski

Temat: Czytanie opowiadania pt.”Paweł  Edmund Strzelecki dumą Polaków i Polonii australijskiej”,str.118.

Zadanie domowe: czytanka pt.”Mała bohaterka”,str.42 – naucz się czytać.

Gramatyka: Ortografia: wyrazy z “ch” w środku wyrazu – str.62- 63

Historia

Temat: Wojny Rzeczypospolitej z Moskwa, Szwecja i Kozakami – str.39

Zadanie domowe: str.48, cwiczenie 3, 4 i 5