Category Archives: Klasa VI

Zadanie domowe na 23-go listopada 2019r.

Język polski

Temat: Co to jest postawa roszczeniowa?

              Omówienie tekstu  pt. ” Nie rozumieją,że ja chcę”.(str.30)

   Napisz pracę pisema na temat: Internet – dobro czy zło dzisiejszego świata ( pracę można napisac na komputerze).

Gramatyka- Uzupełnij ćwiczenia do str.48

Historia

Temat: Unia Lubelska ,str.20

Uzupełnij tekst ,ćwiczenie 4,str.28

 

 

 

Zadanie domowe na 23-go listopada 2019r.

Religia

Temat: Przykazanie IV- Czcij ojca swego i matkę swoją.(str.24)

              Powtorzenie -pytania z Katechizmu bierzmowanych.

              Co nakazuje a co zakazuje IV przykazanie Boże –  omówienie.

         1.     Przygotuj się do sprawdzianu z Katechizmu bierzmowanych-pytania    1 – 7

         2. Proszę przynieść Pismo Swięte na katechezę.

 

 

 

 

 

 

Zadanie domowe na 2-go listopada 2019r.

Język polski

Temat: Zycie i działalność Matki Teresy z Kalkuty,str.48

Zadanie domowe – Odpowiedz na pytanie 3,str.51

 

Gramatyka                                                                                                             Ortografia- wyrazy zaczynające się na”ch”.

Uzupełnij ćwiczenia,str.36-37

Geografia: Krajobrazy Polski.

Wykonaj ćwiczenie 3 i 4,str.33

 

 

 

Zadanie domowe na 26 października 2019 r.

Religia :

Temat:  Aby nigdy nie zapomnieć -czego uczył nas Jan Pawel II.

Przesłania Jana Pawła II:

-“Nie lękajcie się” – Jezus jest zawsze z nami

-“Czuwam – jestem obecny w życiu

–  “Dekalog”- drogowskazem mojego życia

-umiem bronić poznanych i wybranych przez siebie wartości

Zadanie domowe: Z podanych krótkich przesłań Jana Pawła II wybierz jedno i uzasadnij swój wybór.