Category Archives: Klasa V

Zadanie domowe na 13 kwietnia 2019 roku

Język polski:
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Podróż do Włoch”, str. 161 – 162.
Gramatyka:
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 163.
Historia:
Uzupełnij ćwiczenia (dodatkowe kartki, str. 87. ćw. 5-6).

Dodatkowo: Naucz się pięknie czytać swojej roli na Apel
(koniecznie do 27 kwietnia).

Zadanie domowe na 23 marca 2019 roku

Język polski
Odpowiedz pisemnie na pytania znajdujące się na stronie 147 („Zastanów się”).
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Helena Modrzejewska w San Francisco”,
str. 152 – 153.


Gramatyka
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 138.

Historia
Uzupełnij ćwiczenia, str. 77-80, tylko trzy strony, czwarta jest ponad program – dodatkowe punkty. Ćwiczenia wykonujemy na kartkach ksero, rozdanych na lekcji.

Zadanie domowe na 16 marca 2019 roku

Język polski
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Nasz mały generał”, str. 142 – 143.
Przygotuj się do dyktanda, str. 130.
Osoby, które nie wykonały projektu o Krakowie,
proszę wykonać go na następną lekcję.

Gramatyka
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 130.

Historia
Utrwalenie wiadomości z poprzednich lekcji
(osoby, które nie były obecne na sprawdzianie, zostaną odpytane).

Zadanie domowe na 23 lutego 2019 roku

Język polski:
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst:
„O trębaczu z Wieży Mariackiej”, str. 129.
Przygotuj się do dyktanda, „Szersze ujęcie tematu lekcji”,
str. 139 (tylko pierwszy paragraf, czyli 7 linijek)

Gramatyka:
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 112.

Historia:
Przygotuj się do sprawdzianu z lekcji 3-6
(tekst w podręczniku „Zapamiętaj”, str. 38, 48, 58, 67)

Zadanie domowe na 9 lutego 2019 roku

Język polski – Naucz się czytać wyznaczony tekst z czytanki
            p.t.: „Wieczór u państwa Platerów”, str. 136.
            Napisz do zeszytu streszczenie wybranej bajki.

Poprawa dyktanda ze str. 111 (każdy wyraz z błędem przepisać 5 razy).

Gramatyka – Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 100.

Historia – Zapamiętaj najważniejsze wydarzenia, str. 58.

Zadanie domowe na 2 lutego 2019 roku

Język polski
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Złotodajna moc”, str. 122 – 124.
Przygotuj wymyśloną przez siebie bajkę i opowiedz ją na następnej lekcji

Gramatyka
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 91.


Historia
Uzupełnij ćw. 7 i 8, str. 62 (proszę samodzielnie narysować lub zrobić kopię i wkleić do zeszytu)

Zadanie domowe na 26 stycznia 2019 roku

Język polski

Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Śpiąca królewna”, str. 116 – 117.
Poprawa błędów z dyktanda, str. 100
(każdy wyraz z błędem przepisz do zeszytu 5 razy)

Przygotuj się do dyktanda, str. 111.

Brak zadania z gramatyki, ćwiczenia zebrałam do sprawdzenia.
Historia

Zapamiętaj najważniejsze wydarzenia o Bolesławie Krzywoustym,
            str. 48.

Geografia

Naucz się nazwy Pasm górskich w Polsce.