Category Archives: Klasa V

Praca domowa na 12 grudnia

Religia

Proszę dokończyć ćwiczenie 1 na stronie 32.

Język polski: 

Proszę odpowiedzieć w zeszycie na pytanie 3 ze strony 81 ( minimum 3 rozwinięte zdania)

Proszę również o dokończenie wszystkich zaległych prac domowych. Projekt “Polska” byłdo oddania 5 grudnia, dziękuję tym, którzy oddali( zdjęcie miało być wysłane do mnie).

 

Praca domowa na 5 grudnia

 

Życzę wszystkim spokojnego, rodzinnego czasu!

W tym tygodniu w ramach pracy domowej:

Religia:

Temat: Adwent- czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, podręcznik do religii str. 123

Praca domowa: Proszę by uczniowie uzupełnili ćwiczenia 1 i 2  str 125

Gramatyka:  Lekcja 8 str 63- proszę o dokończenie ćwiczeń do końca rozdziału.

Historia:

Nie ma pracy domowej ale proszę by uczniowie przeglądnęli podręcznik i przeczytali podsumowanie każdego rozdziału- ramki- Zapamiętaj! ( str, 38, str 39). W grudniu za około dwa tygodnie będziemy pisać test ze znajomości najważniejszych wydarzeń okresu Polski Piastów.

Przypominam również o projekcie : Polska, który należy skończyć na następne zajęcia( proszę o zdjęcia).

Projekt: (może być po angielsku)

Przygotuj plakat o Polsce dla Twoich kolegów ze szkoły . Pamiętaj, aby pokazać na nim to, co – według Ciebie – jest naszą narodową dumą.

Wymyśl i zapisz na dole strony hasło, w którym zachęcisz obcokrajowców do odwiedzenia Polski.

 

Opis zajęć i praca domowa na 21 listopada

Dziękuję za obecność , dla nieobecnych przesyłam podsumowanie lekcji a dla wszystkich pracę domową. Proszę o przesłanie mi pracy domowej najpóźniej do piątku wieczorem. Życzę miłego tygodnia!

 

Opis zajęć z 14 listopada

Religia:

Sakramenty to znaki nadprzyrodzonej łaski. Str 23 w katechizmie.

Język polski:

Czytanie: 

Waleczny orzeł- opowiadanie str. 63( natury nie da się oszukać ani zmienić)

Autorka – Selma Lagerlof- pierwsza kobieta laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

11 listopada- Święto Odzyskania Niepodległości, prezentacja , oglądanie filmów edukacyjnych.

Gramatyka: Lekcja 7 str 56

Historia: prezentacja Polska Piastów, utrwalenie wiadomości

 

Praca domowa na 21 listopada

Religia: ćw. 1 oraz 2 str 25

Język polski: Proszę odpowiedzieć na pytania i zapisz w zeszycie::

(na podstawie obejrzanych filmów:)

 1. O czym przypomina Dzień 11 Listopada?
 2. Jaki król rządził w dawnej Polsce? ( czasy rozbiorów)
 3. Wymień państwa, które “rozgrabiły” Polskę?
 4. Jakie zakazy wprowadzono polskim dzieciom?
 5. Kiedy Polska odzyskała niepodległość ? ( podaj dokładną datę)
 6. Jak długo Polska była w niewoli?
 7. Kim był Józef Piłsudski?
 8. Kto to jest patriota?
 9. Wymień polskie symbole narodowe.

   10.W jaki sposób Ty jako uczeń możesz pokazać, ze jesteś patriotą?

Gramatyka: Lekcja 7 str 56- dokończyć wszystkie ćwiczenia do końca rozdziału.

Historia: Proszę by uczniowie przeczytali z podręcznika do historii:

str.38 – “Zapamiętaj!”

str 48- “Zapamiętaj”

PROJEKT:  do wykonania na zajęcia 5 grudnia

Projekt: (może być po angielsku)

Przygotuj plakat o Polsce dla Twoich kolegów ze szkoły . Pamiętaj, aby pokazać na nim to, co – według Ciebie – jest naszą narodową dumą.

Wymyśl i zapisz na dole strony hasło, w którym zachęcisz kolegów i koleżanki do odwiedzenia Polski.

 

 

 

Streszczenie zajęć i praca domowa na 7 listopada

Religia:

1 listopad Święto Wszystkich Świętych, 2 listopad Dzień Zaduszny. Rozmowa na temat przemijania. 

Katechizm str 15- życiorysy wybranych świętych.

Praca domowa: pomódlmy się w intencji zmarłych

Język polski:

Czytanie : strona 58 ” Tym co odeszli”- wiersz jako ciekawa forma przekazu

Opowiadałam uczniom jak obchodzone jest Święto Zmarłych w różnych zakątkach świata.

Wspólnie wykonaliśmy książeczkę pt. “Wszystkich Świętych”- uczniowie z wielką chęcią uczestniczyli w projekcie- jestem z nich bardzo dumna!

Praca domowa:

Używając przymiotników napisz jaki nastrój panuje na cmentarzu?

(Co najmniej 3 zdania)

Gramatyka 

strona 44 cw 4

str 47 cw 8 oraz 9

Historia: Uczniowie otrzymali książki do historii.

Praca domowa: Bardzo proszę przeczytać czerwoną ramkę “Zapamiętaj” na stronie 38- na następnej lekcji będzie krótki test.

 

 

 

opis zajęć z 10.24 i praca domowa na 10.31

 

Religia: Modlitwa – rodzaje

Rozmawialiśmy o tym, że modlitwa towarzyszy nam od małego dziecka. Uczniowie wspominali swoje pierwsze modlitwy. 

Poznaliśmy sposoby modlitwy, oraz obejrzeliśmy wspólnie Katechezę dla dzieci na temat modlitwy prowadzoną przez Ks. Bpa Antoniego Długosza

Praca domowa:  Każdy uczeń ma przygotować rysunek przedstawiający świętego na kartce  formatu A4 ( może byc papier do drukarki), uczniowie wybrali świętych podczas zajęć.

Język polski- 

Tematem dzisiejszych zajęć była “ przyjaźń” 

Mówiliśmy również  o tym co to jest bajka- jako jedna z form literackich. Uczniowie przytaczali przykłady znanych im bajek i zastanawialiśmy się nad morałem każdej z nich.

Czytaliśmy wspólnie opowiadanie pt.  “Leśny czarodziej” str. 22. 

Rozmawialiśmy o cechach przyjaciela. 

Czytałam uczniom opowiadanie pt. “Zazdrość”- analizowaliśmy zachowanie głównych bohaterów w kontekście wzajemnych relacji.

Uczniowie odpowiadali na pytanie :Dlaczego jeden prawdziwy przyjaciel jest lepszy niż wielu byle jakich ?

Oraz czy “followers” i ich liczba w mediach społecznościowych świadczy o prawdziwych relacjach międzyludzkich.

Praca domowa: Proszę odpowiedzieć w zeszycie na pytanie ( minimum 5 zdań)

Jaki powinien być przyjaciel?

Gramatyka 

Lekcja 4 strona 34- wszystkie ćwiczenia

Historia 

1. Proszę obejrzeć filmik w celu utrwalenia wiedzy na temat Mieszka I

https://youtu.be/gc-c8tSNAqg

2.Temat : Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski

3.Proszę przeczytać jeszcze raz strony 34 – 37 z podręcznika do historii 

Geografia : Narysuj  w zeszycie mapę Polski ,  zaznacz i podpisz : Morze Bałtyckie oraz państwa z którymi graniczy

przykładowa mapka tutaj:

 

Opis zajęć z 10.17 i praca domowa na 10.24

10.17 opis zajęć i praca domowa

Religia:

Temat: Cechy Kościoła: jeden, święty, powszechny i apostolski. Str. 9 w podręczniku

Wytłumaczyliśmy znaczenie tematu a także rozmawialiśmy o roli Kościoła w naszym życiu.

Rozróżniliśmy znaczenie słowa “kościół” i “ Kościól”.

Wykonaliśmy wspólnie ćw. 1 , 2, i 3 z podręcznika.

Oglądaliśmy filmik o Św. Janie Pawle II 

Praca domowa:    Napisz minimum 5 zdań na temat św. Jana Pawła II

Język polski:

Czytaliśmy opowiadanie pt. Nawojka str. 42  oraz rozmawialiśmy na temat sytuacji głównej bohaterki- dziewczynka, która zapisała się na studia jako chłopiec, bo chciała się uczyć.

Rozmawialiśmy o tym jak wielkie szczęście mamy żyjąc we współczesnych czasach ( dzieci mają wszystko, dostęp do nauki, komputer, internet itp, rozmawialiśmy o tym, że musimy doceniać wszystko co mamy, musimy szanować naszych rodziców, którzy starają się,  żeby dzieci miały wszystko co najlepsze, rozmawialiśmy o tym jak można okazywać wdzięczność rodzicom i nauczycielom).

Gramatyka:

Odmienialiśmy przez przypadki- jest to ta część gramatyki, którą chcę by uczniowie opanowali do perfekcji, przydatną w mowie i piśmie.

Str. 25 , Lekcja 3 

Praca domowa: – proszę uzupełnić ćwiczenia do końca rozdziału 

Historia:

Poznaliśmy postać Mieszka I, czytanka w podręczniku do historii  str 32

Praca domowa: brak

Dodatkowe zajęcia: Dzień Dwujęzyczności- rozmawialiśmy o tym, jakie wielkie szczęście mają te dzieci, które uczą się dodatkowych języków.

rebusy, wykreślanki, zagadki

Praca domowa: Językowe łamanie głowy- proszę wykonać ćwiczenia 1,2,3 ( ksero)- ksero poniżej

lamigłówki

Opis zajęć i praca domowa na 17 października

Zajęcia 10 października- opis i praca domowa:

Religia: 

“Wiara jest łaską”- katecheza str. 5.

 • rozmowa na temat prezentów , czy lubimy otrzymywać prezenty, czy lubimy dawać prezenty, jakie są nasze reakcje? 
 • Bóg również daje nam prezenty a wiara jest jednym z nich.
 • Opowiadanie o bliźniętach oraz o dziewczynce z czerwonym parasolem.
 • Cwiczenie w podręczniku cw 2 strona 7

Praca domowa: str. 8- Zadanie domowe: proszę wybrać jedno pytanie 1 lub 2 i odpowiedzieć na nie w podręczniku.

Język polski:

Czytanie: “ Historie niewymyślone” str. 31 – czytanie opowiadania oraz wspólna rozmowa na temat tekstu. 

W celu lepszego zrozumienia tekstu uczniowie obejrzeli  krótki film edukacyjny  na temat Krzysztofa Kolumba w języku angielskim.

Uczniowie dowiedzieli się , że “Columbus Day”  obchodzony jest w każdy drugi poniedziałek października , jak również dlaczego święto jest ostatnio kontrowersyjne i coraz rzadziej celebrowane.

Link do filmu:  https://youtu.be/gCIWX0EIef8

Dodatkowo uczniowie rozwiązali wykreślankę wyrazową pt: Skąd się wzięła Ameryka?

Lamiglowki – Ameryka dawniej i dzis

( kopia w załączniku)

Gramatyka

Rozpoczęliśmy odmianę rzeczownika przez przypadki. 

 • utrwaliliśmy wiedzę na temat rzeczownika
 • Klasyfikowaliśmy rzeczowniki
 • wpólnie na podstawie zielonej tabeli ( w załączniku) odmienialiśmy przez przypadki tabela tutaj: przypadki
 • Rozpoczęliśmy “Lekcję  2 z podręcznika do gramatyki, strony 9-24

Praca domowa: proszę dokończyć ćwiczenia do końca rozdziału strony 9-24 

Historia:

Czytaliśmy legendy związane z powstaniem państwa polskiego : Lekcja 2 str 22

 Uczniowie otrzymali kopię stron z podręcznika  oraz ćwiczenie do uzupełnienia- zaczęliśmy w klasie, proszę dokończyć ćwiczenie w domu.

Kopie tutaj: VII w. p.n.e.

Geografia: 

Rozwiązywaliśmy ćwiczenie dotyczące kierunków geograficznych