Category Archives: Klasa V

Zadanie domowe na 23 lutego 2019 roku

Język polski:
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst:
„O trębaczu z Wieży Mariackiej”, str. 129.
Przygotuj się do dyktanda, „Szersze ujęcie tematu lekcji”,
str. 139 (tylko pierwszy paragraf, czyli 7 linijek)

Gramatyka:
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 112.

Historia:
Przygotuj się do sprawdzianu z lekcji 3-6
(tekst w podręczniku „Zapamiętaj”, str. 38, 48, 58, 67)

Zadanie domowe na 9 lutego 2019 roku

Język polski – Naucz się czytać wyznaczony tekst z czytanki
            p.t.: „Wieczór u państwa Platerów”, str. 136.
            Napisz do zeszytu streszczenie wybranej bajki.

Poprawa dyktanda ze str. 111 (każdy wyraz z błędem przepisać 5 razy).

Gramatyka – Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 100.

Historia – Zapamiętaj najważniejsze wydarzenia, str. 58.

Zadanie domowe na 2 lutego 2019 roku

Język polski
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Złotodajna moc”, str. 122 – 124.
Przygotuj wymyśloną przez siebie bajkę i opowiedz ją na następnej lekcji

Gramatyka
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 91.


Historia
Uzupełnij ćw. 7 i 8, str. 62 (proszę samodzielnie narysować lub zrobić kopię i wkleić do zeszytu)

Zadanie domowe na 26 stycznia 2019 roku

Język polski

Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Śpiąca królewna”, str. 116 – 117.
Poprawa błędów z dyktanda, str. 100
(każdy wyraz z błędem przepisz do zeszytu 5 razy)

Przygotuj się do dyktanda, str. 111.

Brak zadania z gramatyki, ćwiczenia zebrałam do sprawdzenia.
Historia

Zapamiętaj najważniejsze wydarzenia o Bolesławie Krzywoustym,
            str. 48.

Geografia

Naucz się nazwy Pasm górskich w Polsce.

Zadanie domowe na 19 stycznia 2019 roku

Język polski
Naucz się czytać czytankę p.t.: „Lekcja życia” s. 109 – 110.

Gramatyka – Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 83.
Przygotuj ćwiczenie z gramatyki do sprawdzenia – zbiorę w przyszłym tygodniu.

Geografia – wklej do zeszytu mapę Polski z zaznaczonymi rzekami (mapa wysłana emailem).

Historia – Przepisz do zeszytu i uzupełnij brakujące wyrazy z ćwiczenia 6, str. 52.

 

 

Zadanie domowe na 12 stycznia 2019 roku

Język polski
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst:
„Na północnym wierzchołku Ziemi”,
str. 104 – 105.
Przygotuj się do dyktanda, str. 100.
Wykonaj samodzielnie kartkę urodzinową
i napisz na niej życzenia dla kogoś.

Gramatyka – Uzupełnij brakujące ćwiczenia, do str. 77.
Geografia – Naucz się sąsiadów Polski.