Category Archives: Klasa V

Praca domowa na 23 listopada

Religia– cwiczenie 2 strona 32

Język polski- każdy uczeń zaznaczył nr ćwiczenia/ pytania na stronie podręczniku, na store chciałabym, żeby odpowiedział w kilku zdaniach w zeszycie.

pytanie 3- Martynka’

pytanie 6 Olivier

Pytanie 7 Zuzia

Pytanie 8 Kajah

Gramatyka: proszę dokończyć ćwiczenia do końca rozdziału Lekcja 6 str48

 

 

Praca domowa na 16 listopada

Gramatyka– str 38- 41

Historia– proszę przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia i daty z dwóch ostatnich lekcji. Krzyżówka ksero dla chętnych.

Religia– Zadanie domowe str. 29. Proszę  o przygotowanie odpowiedzi ustnej lub dla chętnych pisemnej- w zeszycie. 

 

Zadanie na 9 listopada

Gramatyka- Proszę dokończyć ćwiczenia do końca rozdziału 3. szczególną uwagę proszę zwrócić na ćwiczenie 4 na stronie 29.

Historia- proszę o zapamiętanie najważniejszych faktów zapisanych w zeszycie na ostatnich zajęciach. uczniowie otrzymali ksero krzyżówki ze str 42- proszę o uzupełnienie. wszystkie odpowiedzi znajduja się w podreczniku- lekcja 3.

Religia- cw 2 str. 25