Category Archives: Klasa IV

Praca domowa na 1 lutego

Witam,
 
Praca domowa
 
Jęz. polski: 
1) Proszę uzupełnić kopię rozdaną na zajęciach pt: Proszę bardzo!
2) Napisz inne zakończenie do czytanki “Polowanie na słonia” str. 111 (z książki “Piękna Nasza Polska Cała”)
 
Religia:
Wyjaśnij dlaczego Abrahama nazywamy Ojcem Wierzących / napisz w zeszycie odpowiedź

Praca domowa na 11 stycznia

Witam,
 
Praca domowa
 
Jęz. polski: 
1). Proszę uzupełnić kopię rozdaną na zajęciach pt: Przymiotniki”.
2). Z czytanki “Stary i Nowy” (rozdanej na lekcji) wybierz 5 przymiotników i napisz krótkie opowiadanie na temat zimy.
 
Religia:
Uzupełnij  stronę 56.

Praca domowa na 14 grudnia

Witam,
 
Praca domowa
 
Jęz. polski: 
Proszę uzupełnić wyrazy spółgłoskami podobnie brzmiącymi (wydrukuj/napisz i wklej w zeszyt): 
 
Kupił tatu___  Reni
niebie__ki    ___banuszek.
Niebie___ki ____banuszek,
co ma d___oje u____ek
i pękaty b___ u____ek.
Nie___e Renia ____banek,
już we___ła na ganek.
Wtem…Drgnęły palu___ki
i z __banka okru___ki!
 
UWAGA
 
Rodzic może dziecku przeczytać  wierszyk na głos:
 
Kupił tatuś Reni
niebieski dzbanuszek.
Niebieski dzbanuszek,
co ma dwoje uszek
i pękaty brzuszek.
Niesie Renia dzbanek,
już weszła na ganek.
Wtem…Drgnęły paluszki
i z dzbanka okruszki!
 
 
 
Religia:
Dokończ stronę 46.   Zadanie domowe str. 48. 

Praca domowa na 7 grudnia

Praca domowa
 
Jęz. polski: 
Proszę powtórzyć wiadomości o czasowniku ( str. 147 – 181, pominąć str. 157) i przygotować się do krótkiego sprawdzianu. 
 
Religia:
Zadanie domowe str. 44. 
 
 
*** Spotykamy się dopiero 7 grudnia, proszę o punktualność gdyż zaczynamy od szkolnych warsztatów, które będą prowadzone poza nasza klasą. 
 
*** Cwiczymy role do szkolnych Jasełek – ostatnia próba wypadała bardzo dobrze. 
*** 8 grudnia nasza klasa prowadzi Mszę Sw. o 11 (+ Spotkanie z Mikolajem). Teksty czytań zostały rozdane ( Piotr i Dominik). Potrzebny jest jeszcze jeden chętny chłopiec do niesiania darów z Szymonem w parze. Proszę o kontakt.

Praca domowa na 16 listopada 2019

Witam,
 
Praca domowa
 
Jęz. polski: 
Proszę napisać krótką notatkę z obejrzanego Apelu Odzyskania Niepodleglości uwzględniając odpowiedzi na poniższe pytania:
  1. Co oznaczały trzy czarne smoki i jeden biały orzeł?
  2. Czy i jak zmieniło się życie Polaków pod rządami trzech zaborców (słowo “zaborca” tłumaczone było na lekcji)?
  3. Jak zakończył się apel? Czy był to jeden z poznanych na lekcji symboli narodowych?
 
 
 
Religia: 
Zadanie domowe str. 35.

Praca domowa na 9 listopada

Witam,

Praca domowa

Dokończyć ćwiczenia z rozdziału “Lekcja 17” str. 158.

Uczniowie, którzy nadal nie oddali do sprawdzenia ćw. z 26 października o literce “cz” proszę o zwrot pracy domowej na następnych zajęciach (zeszyt zielony) .

Uczniowie wykazali dość dużo problemów z odmiana jednego czasownika przez osoby. W zeszytach próbowaliśmy napisać odpowiednie formy – ale uczniowie nie radzili sobie. Proszę poćwiczyć z dziećmi wybrany czasownik i wpisać go w zeszyt według formy “wklejki” rozdanej na lekcji.  Można ćwiczyć rownież pisząc pełne zdania dla lepszego zrozumienia.

Zachęcam uczniów/rodziców do czytania po polsku. Często czytamy głosno na lekcji i wielu uczniów wycofuje się z zadania, a tylko nieliczni mogą czytać i zdobywać punkty za aktywność. Jeszcze raz zachęcam do wspólnego czytania i korzystania z pomocy z naszej szkolnej biblioteki, którą odwiedzamy w każdą sobotę.

Chciałabym uczulić uczniów iż w klasie nie jemy kiedy chcemy. Każdej soboty zdarza się iż uczniowe zaraz po wejściu do klasy o 9.00 jedzą pomimo mojego upominania. Jedza także kiedy przerwa na snack nie została jeszcze ogłoszona przez dyżurnych, Robi się wtedy bałagan (nie tylko na stolikach , książki, piórniki spadają) ale i na podłodze. Proszę o dopilnowanie tej kwestii w sensie rozmowy z dzieckiem.

Religia:

Uzupelnic str. 31

 

 

czasownik wklejka 2